Opportunities Category

General, Opportunities, Projects

Dostať dôležitosť kritického myslenia do povedomia mladých ľudí? Challenge accepted!

3. – 7. apríla sa vďaka „Živým knihám“ podarilo vtiahnuť do súčasného diania na Ukrajine viac ako 320 mladých ľudí z Prešovského a Košického samosprávneho kraja.
Tento interaktívny projekt organizovaný občianskym združením GenerationWe priniesol možnosť vypočuť si autentické zážitky mladých ľudí zo Zakarpatskej Ukrajiny, ktorí mali osobnú skúsenosť s konfliktom v ich krajine a zároveň vytváral priestor na otvorenú diskusiu a argumentáciu. Poukazoval na nedostatok kritického myslenia a overovania si informácií, ktoré sú verejnosti dostupné v médiách.
Ukrajinskí účastníci svoje názory prezentovali žiakom 7 stredných škôl v Svidníku, Prešove, Levoči a Košiciach a študentom Filozofickej fakulty UPJŠ. Ich osobné príbehy zahŕňali rozmanité zážitky od revolúcie na Majdane, cez štúdium na Kryme počas jeho obsadenia až po skúsenosti z vojnového prostredia. „Deje sa to príliš blízko na to, aby sme sa tvárili, že sa nič nedeje. V dnešnom svete kedy by mali byť ľudia múdrejší a skúsenejší z histórie, by nemali konať takto a v tomto duchu, keďže vieme, aké to má následky, “ zhodnotil svoje dojmy jeden zo stredoškolákov. Napriek tomu, že sa väčšina študentov v danej problematike vôbec nevyznala, často krát kládli podnetné otázky a zaujímali sa o tému ešte konkrétnejšie. Zaujímali ich dôkazy o porušení ľudských práv, okolnosti na pozadí ukrajinskej situácie i stav, v ktorom sa konflikt nachádza aktuálne Jedna z účastníkov sa k danej téme vyjadrila nasledovne: „Každý nový pohľad na vec je dobrý , hodný debaty a mali by sme mať „otvorené mysle“ názorom.“
Projekt plný nových informácií, silných zážitkov a emócií sa stretol s pozitívnym ohlasom ako na strane žiakov, tak ak na strane pedagógov.
„Najlepšia beseda, akú som mohla zažiť počas troch rokov na škole!“ odkázala žiacka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči.

Continue Reading

Read more