Projects

Adaptačný týždeň s GenWe

Práve sme dokončili zaujímavý projekt, ktorý vytvoril základ Slovenského jazyka pre 42 študentov študujúcich na Slovensku s pôvodom z Ukrajiny. Jedna z absolventiek o nás napísala nasledujúce povzbudivé slová, ktoré celý náš organizačný tým nakopli, k tvorbe ďalších aktivít.

Ja som Ukrajinka, ktorá sa presťahovala na Slovensko 7.09.2017. Za skoro tri roky, čo som tu sa ani raz nedialo niečo, kde si môžem aj oddýchnuť, aj sa niečo naučiť. Ak máš v pláne tu zostať, odporučím ti čo najskôr stáť sa súčasťou nie len projektu, a celej rozvíjajúcej sa platformy Generation We.
Povediac pravdu, systém školstva nie je nastavený na záujem o teba. Ty nechceš chodiť do školy a aspoň sa snažiť zúčastňovať na hodinách? Počas školení od GenWe ti nikto nepovie, že pokiaľ to ti nepovedal učiteľ, tak nie je to pravda. Ide o neformálne vzdelávanie. Ide o tvoj rozvoj a o tvoje pocity.
Generation We nie je reklamou súkromnej školy, alebo platených kurzoch. Koľko podlá teba stoji kvalitne vzdelávanie? Tu ti dajú jednoduchú odpoveď – „len čas a záujem“.
Skončila som kurzy slovenčiny, kde som dostala nie len hodiny slovenčiny, ale aj prax komunikácie so Slovákmi, kde som sa zoznámila s domorodcami. Zažila som aj perfektnú atmosféru a chutne občerstvenie.
Tu nikto ti nepovie, že niečo nemôžeš a nevieš. Ťa naučia, podporia a dajú priestor rozvíjať svoje znalosti, projekty a hlavne seba. Ešte pochybuješ, či je to pre teba? Príď a uvidíš všetko svojimi očami!

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantového programu Generation We Karpatskej nadácie.

Autor: Nataliia Baidala a Jaroslav Andresz

Read more

General, Opportunities, Projects

Dostať dôležitosť kritického myslenia do povedomia mladých ľudí? Challenge accepted!

3. – 7. apríla sa vďaka „Živým knihám“ podarilo vtiahnuť do súčasného diania na Ukrajine viac ako 320 mladých ľudí z Prešovského a Košického samosprávneho kraja.
Tento interaktívny projekt organizovaný občianskym združením GenerationWe priniesol možnosť vypočuť si autentické zážitky mladých ľudí zo Zakarpatskej Ukrajiny, ktorí mali osobnú skúsenosť s konfliktom v ich krajine a zároveň vytváral priestor na otvorenú diskusiu a argumentáciu. Poukazoval na nedostatok kritického myslenia a overovania si informácií, ktoré sú verejnosti dostupné v médiách.
Ukrajinskí účastníci svoje názory prezentovali žiakom 7 stredných škôl v Svidníku, Prešove, Levoči a Košiciach a študentom Filozofickej fakulty UPJŠ. Ich osobné príbehy zahŕňali rozmanité zážitky od revolúcie na Majdane, cez štúdium na Kryme počas jeho obsadenia až po skúsenosti z vojnového prostredia. „Deje sa to príliš blízko na to, aby sme sa tvárili, že sa nič nedeje. V dnešnom svete kedy by mali byť ľudia múdrejší a skúsenejší z histórie, by nemali konať takto a v tomto duchu, keďže vieme, aké to má následky, “ zhodnotil svoje dojmy jeden zo stredoškolákov. Napriek tomu, že sa väčšina študentov v danej problematike vôbec nevyznala, často krát kládli podnetné otázky a zaujímali sa o tému ešte konkrétnejšie. Zaujímali ich dôkazy o porušení ľudských práv, okolnosti na pozadí ukrajinskej situácie i stav, v ktorom sa konflikt nachádza aktuálne Jedna z účastníkov sa k danej téme vyjadrila nasledovne: „Každý nový pohľad na vec je dobrý , hodný debaty a mali by sme mať „otvorené mysle“ názorom.“
Projekt plný nových informácií, silných zážitkov a emócií sa stretol s pozitívnym ohlasom ako na strane žiakov, tak ak na strane pedagógov.
„Najlepšia beseda, akú som mohla zažiť počas troch rokov na škole!“ odkázala žiacka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči.

Continue Reading

Read more

Uncategorized

ŽIVÉ KNIHY

 

Pretože scrolovať facebook nestačí.

ŽIVÉ KNIHY


S potešením Vám predstavujeme prvý projekt občianskeho združenia GenerationWE!

Živé knihy sú interaktívnym projektom, ktorého cieľom je sprostredkovať autentické zážitky a názory týkajúce sa súčasného stavu na Ukrajine prostredníctvom prezentácie mladých ľudí na stredných školách a univerzitách Prešovského a Košického samosprávneho kraja.
Mladí Ukrajinci žijúci na Slovensku a na Ukrajine dostanú príležitosť vyjadriť svoj názor a pohľad na situáciu, zatiaľ čo slovenskí študenti dostanú možnosť vytvoriť si svoj vlastný objektívny pohľad na udalosti, a kriticky zhodnotiť verejnosti dostupné informácie podávané médiami.

        Prečo tento projekt?

Od začiatku konfliktov u nášho suseda, Slovensko, ako aj iné krajiny, boli doslova zaplavené rozličnými, často mätúcimi informáciami, ktoré vplývajú na medzinárodný imidž Ukrajiny. Chceme poskytnúť priestor mladým ľuďom z Ukrajiny na prezentovanie vlastného názoru na celkovú situáciu. Sme presvedčení, že nie média, ani politici, ale naši rovesníci pochádzajúci priamo z danej krajiny prinesú autentický pohľad, a budú hodnoverným zdrojom informácií potrebných na vytvorenie si názoru.

Ukrajinskí účastníci svoje názory odprezentujú žiakom 7 stredných škôl v Svidníku, Prešove, Levoči a Košiciach a študentom Filozofickej fakulty UPJŠ.

Tolerancia je najdôležitejším výstupom vzdelávania sa. 
(Helen Keller)

Read more

Projects

Medzinárodná konferencia na Ukrajine

Medzinárodná konferencia „Transformovanie hraníc na možnosti“ sa konala 9.-10.2.2017 v Užhorodskom regióne, dedine Barvinok na Ukrajine v hoteli „Zolota Hora“.

Reprezentovania nášho združenia sa ujalo 7 lídrov. Konferencia mala za cieľ odovzdať know-how a predstaviť výsledky kreatívnych projektov, zhodnotenie projektov a ich budúcnosť. Účastníkmi konferencie boli mladí ľudia, experti, neziskové organizácie, zástupcovia obcí, krajských štátnych inštitúcií a širokej verejnosti. Slovenskí účastníci boli súčasťou prvého dňa, kde sa po predstavení kreatívnych projektov ukrajinskej strany predstavili projekty uskutočnené na strane slovenskej. Uskutočnená práca, výsledky, nové zručnosti, výsledky a možnosti kreatívnych projektov boli prezentované Silviou Sokolovou.

Nasledovne bola zúčastneným predstavená organizácia Generácia My aj s jej hlavnou filozofiou medzinárodnej mládežníckej organizácie. Taktiež sme komunikovali a naviazali kontakty s viacerými ukrajinskými organizáciami ohľadom možností budúcej spolupráce. Konferenciou sa naše združenie predstavilo zakarpatskej časti Ukrajiny a tak doplnilo a posilnilo svoje pôsobenie na Slovensku a za blízkymi hranicami. Týmto predstavením sa pridalo k prezentácii združenia pred krajskými úradmi na východnom Slovensku a rozšírilo svoje nadobudnuté skúsenosti a vytvorilo príležitosti z ukrajinskej časti spolupráce. Viacerým z nás sa podarilo konečne dostať na Ukrajinu, čo v nás všetkých vyvolalo pocit, že veci, ktoré robíme a máme v pláne robiť majú svoj zmysel a to napriek ceste domov, ktorá už nebola natoľko jednoduchá. Čaká nás ešte veľa práce, ale riadime sa mottom transformovania hraníc na možnosti.

Autor: Naty

 

 

Read more

Projects

Školenie lídrov GenWe v Lipovciach

21. 10 – 23. 10. 2016 sa v príjemnom horskom prostredí konalo ďalšie zo série školení lídrov novovzniknutej cezhraničnej mládežníckej organizácie GenerationWe (GenWe).

Cieľom školenia bolo pripraviť účastníkov na pracovné stretnutie so zástupcami regionálnej samosprávy a vedením súkromných spoločností, ktorým bude prezentované vytvorenie, fungovanie a financovanie cezhraničnej mládežníckej organizácie GenWe. Continue Reading

Read more

General

„Mysli globálne, konaj cezhranične“ Slovensko – ukrajinský mládežnícky meeting

Prvý meeting vznikajúcej organizácie Generation We sa konal 25.-28.8.2016 v historickej časti Popradu – Spišskej Sobote. Neformálneho stretnutia sa zúčastnilo 17 mládežníckych lídrov (10 zo Slovenska a 7 z Ukrajiny).

Účastníci neformálneho stretnutia Generation We boli ubytovaní v penzióne Apropo neďaleko mesta Poprad.  Stretnutie delegátov začalo zoznamovacími aktivitami, ktoré prebiehali kontinuálne s prehliadkou historickej časti mesta Poprad. Počas prehliadky mesta boli všetci účastníci oboznámení s pravidlami a programom stretnutia. Veľkým prekvapením bolo aj neočakávané stretnutie s poslancom NR SR pánom Mgr. Miroslavom Sopkom, ktorého ako okoloidúceho zaujali naše dvojjazyčné aktivity natoľko, že s nami nadviazal otvorenú konverzáciu. Continue Reading

Read more

ABOUT US

GenerationWe is a non-governmental organisation based in Eastern Slovakia focusing on youth empowerment in the Carpathian region. Currently operating in Presov and Kosice regions in Slovakia and Zakarpattyia region in Ukraine, the organisation aims to gradually cover all the Carpathian cross-border region including regions of Hungary and Poland.
READ MORE

TOP ARTICLES

PROJECT PARTNERS

Carpathian Foundation Slovakia

Carpathian Foundation Ukraine

CREATIVE INDUSTRY Košice, n. o. Slovakia

BASEN, Kirkenes Norway

Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

www.norwaygrants.sk

Supported by a grant from Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Total Project Budget: 330,097 EUR

Norway Grants contribution: 297,088 EUR