Leaders


Natália Kocichová

Je študentkou Evanjelického bilingválneho gymnázia Jána Amosa Komenského. Natália je  členkou žiackej školskej rady, speváckeho zboru Chorus Comenianus, študuje španielčinu v jazykovej škole. V rámci projektu Generation 2020 je súčasťou kreatívneho tímu Karma Recharger. Vo voľnom čase rada cestuje a športuje, profesionálne sa venovala stolnému tenisu.  Medzi jej záujmy patrí móda, umenie a hra na klavír.

 

 Mgr. Viliam Fencik 

Absolvent Prešovskej univerzity v Prešove už dlhšiu dobu pracuje
s mládežou na rôznych akciách. Jeho srdcovkou je cestná cyklistika, a s tým spojená príležitostná účasť na pretekoch. Niekoľko rokov sa venuje fotografovaniu, tvorbe a správe web stránok a grafikou rôzneho druhu.  V tíme GenerationWe zastáva pozíciu hlavného administrátora a fotografa. Medzi ďalšie záujmy patria rozličné športové aktivity.

 

Mgr. Katarína Pivovarníková, MBAimg_2196

Už viac ako 5 rokov pôsobí v súkromnej sfére. Do projektu GenerationWe ju motivovala stáž v Bruseli na Zastúpení Prešovského kraja v Bruseli, kde objavila silu a potenciál tretieho sektora a jeho vplyvu na regionálny rozvoj. Vyštudovala manažment kultúry a turizmu a získala medzinárodný titul MBA. Voľný čas využíva na aktívne cestovanie predovšetkým v rámci Európy, turistiku v Tatrách a vykonávanie outdoorových športových aktivít. Medzi jej hobby taktiež patrí psychológia a čítanie kníh.

 

Anna Dušenková14859577_10207142179303858_305259425_o

Štvrtý rok študuje na University College London v odbore European Social and Political Studies. Do projektu GenerationWe sa zapojila najmä kvôli možnosti prepojenia cezhraničného a lokálneho pôsobenia, ktoré vníma ako veľkú výzvu a príležitosť. Medzi jej hobby patrí cestovanie, aktívny záujem o celospoločenské dianie, umenie a odborná literatúra v oblasti medzinárodných vzťahov, geografie a ľudských práv.

 

Jozef Ľos-Božikimg_2184

Jozef je aktívny študent štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Svidníku. Venuje sa viacerým mimoškolským aktivitám, prostredníctvom ktorých sa dostal k projektu Gereration2020 a stal sa jedným z lídrov GenerationWe. Taktiež je ambasádorom Mladí info vo svidníckom okrese. Rád cestuje a pravidelne športuje.

 

Simona Ferencová

Pochádza z Prešova. Študuje umenie. V blízkej budúcnosti sa chce venovať mládeži, spoznávaniu mladých a spolupráci na projektoch. Rada sa realizuje prostredníctvom kultúrno-kreatívnych workshopov. Medzi najväčšie hodnoty zaraďuje rodinu, priateľstvo, vieru. Vysoko si cení úprimnosť. Medzi jej hobby patrí kreslenie, grafika, čítanie kníh, turistika a cestovanie.

 

img_2193Mária Motyková

Je študentkou prekladateľstva anglického a nemeckého jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave. Pochádza z Levoče, kde sa aktívne venovala dobrovoľníckej činnosti, či už v Mládežníckom parlamente mesta Levoča alebo práci s deťmi v organizácii eRko. Zúčastnila sa viacerých cezhraničných mládežníckych výmien, tréningov a regionálnych školení, prostredníctvom ktorých sa dostala k projektu GenerationWe. Rada cestuje a spoznáva nové miesta, voľné chvíľky najradšej trávi s rodinou a priateľmi.

 

Fany Smolejováimg_2178

Navštevuje Gymnázium vo Vranove nad Topľou. V minulosti bývala vo Veľkej Británii a pravidelne participuje na školských a mimoškolských aktivitách a projektoch. V súčasnosti je podpredsedníčkou Žiackej školskej rady a vo voľnom čase vedie záujmový krúžok Klub mladých dobrovoľníkov, ktorý mladým ľuďom pomáha v osobnostnom rozvoji. Medzi jej záľuby patrí tanec, štúdium cudzích jazykov a cestovanie.

 

 

Jaroslav Andreszimg_2182

Jaro študuje na Technickej univerzite v Košiciach. Aktívne pôsobí vo viacerých organizáciách. Zaujíma sa tiež o dobrovoľníctvo. Prostredníctvom svojich aktivít chce pomáhať mladým ľuďom v rozličných sférach, čo bolo jedným z dôvodov zapojenia sa do projektu GenerationWe. Medzi jeho hobby patrí cyklistika, turistika a adrenalínové športy.

Comments are closed.