Medzinárodná konferencia „Transformovanie hraníc na možnosti“ sa konala 9.-10.2.2017 v Užhorodskom regióne, dedine Barvinok na Ukrajine v hoteli „Zolota Hora“.

Reprezentovania nášho združenia sa ujalo 7 lídrov. Konferencia mala za cieľ odovzdať know-how a predstaviť výsledky kreatívnych projektov, zhodnotenie projektov a ich budúcnosť. Účastníkmi konferencie boli mladí ľudia, experti, neziskové organizácie, zástupcovia obcí, krajských štátnych inštitúcií a širokej verejnosti. Slovenskí účastníci boli súčasťou prvého dňa, kde sa po predstavení kreatívnych projektov ukrajinskej strany predstavili projekty uskutočnené na strane slovenskej. Uskutočnená práca, výsledky, nové zručnosti, výsledky a možnosti kreatívnych projektov boli prezentované Silviou Sokolovou.

Nasledovne bola zúčastneným predstavená organizácia Generácia My aj s jej hlavnou filozofiou medzinárodnej mládežníckej organizácie. Taktiež sme komunikovali a naviazali kontakty s viacerými ukrajinskými organizáciami ohľadom možností budúcej spolupráce. Konferenciou sa naše združenie predstavilo zakarpatskej časti Ukrajiny a tak doplnilo a posilnilo svoje pôsobenie na Slovensku a za blízkymi hranicami. Týmto predstavením sa pridalo k prezentácii združenia pred krajskými úradmi na východnom Slovensku a rozšírilo svoje nadobudnuté skúsenosti a vytvorilo príležitosti z ukrajinskej časti spolupráce. Viacerým z nás sa podarilo konečne dostať na Ukrajinu, čo v nás všetkých vyvolalo pocit, že veci, ktoré robíme a máme v pláne robiť majú svoj zmysel a to napriek ceste domov, ktorá už nebola natoľko jednoduchá. Čaká nás ešte veľa práce, ale riadime sa mottom transformovania hraníc na možnosti.

Autor: Naty

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *