21. 10 – 23. 10. 2016 sa v príjemnom horskom prostredí konalo ďalšie zo série školení lídrov novovzniknutej cezhraničnej mládežníckej organizácie GenerationWe (GenWe).

Cieľom školenia bolo pripraviť účastníkov na pracovné stretnutie so zástupcami regionálnej samosprávy a vedením súkromných spoločností, ktorým bude prezentované vytvorenie, fungovanie a financovanie cezhraničnej mládežníckej organizácie GenWe.

Školenie bolo vedené formou neformálneho vzdelávania v blokoch:

  • Regionálna samospráva na Slovensku – „VUCka“ a jej úloha, kompetencie, fungovanie, štruktúra, voľby.
  • Asertívne presadzovanie záujmov a požiadaviek mládeže.
  • Proces vyjednávania (príprava, zisťovanie informácií, prekážky vyjednávania).
  • Argumentačné techniky. Lobing a formy lobingu. Fundraising.

Počas celého školenia boli formulované ciele, vízie, poslanie a hodnoty GenWe. V posledný deň školenia sme si vyskúšali simulovanú prezentáciu s jej následnou analýzou.

Autor a foto: Vili

img_2224-2

img_2260-2

img_2255-2

img_2271-2

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *