Prvý meeting vznikajúcej organizácie Generation We sa konal 25.-28.8.2016 v historickej časti Popradu – Spišskej Sobote. Neformálneho stretnutia sa zúčastnilo 17 mládežníckych lídrov (10 zo Slovenska a 7 z Ukrajiny).

Účastníci neformálneho stretnutia Generation We boli ubytovaní v penzióne Apropo neďaleko mesta Poprad.  Stretnutie delegátov začalo zoznamovacími aktivitami, ktoré prebiehali kontinuálne s prehliadkou historickej časti mesta Poprad. Počas prehliadky mesta boli všetci účastníci oboznámení s pravidlami a programom stretnutia. Veľkým prekvapením bolo aj neočakávané stretnutie s poslancom NR SR pánom Mgr. Miroslavom Sopkom, ktorého ako okoloidúceho zaujali naše dvojjazyčné aktivity natoľko, že s nami nadviazal otvorenú konverzáciu.

Predmetom druhého dňa stretnutia, bola krátka prezentácia jednotlivých krajov východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Táto časť aktivity všetkým účastníkom priblížila rozdiely, spoločné znaky ako aj zaujímavosti jednotlivých krajov, z ktorých každý vie ponúknuť niečo originálne. Ďalšia časť stretnutia slovenskej a ukrajinskej skupiny pozostávala v definovaní základných pilierov vzájomnej spolupráce a v objasňovaní dôvodov, pre ktoré je potrebné prostredníctvom organizácie Generation We vzájomne  spolupracovať. Za základný piliere spolupráce bola označená podpora inšpirácie, vzájomná tolerancia, jazyková gramotnosť, networking a kultúrne tradície.  Oblasti, v rámci ktorých je možné tieto piliere efektívne presadzovať sú hlavne prostredníctvom športových podujatí, podpory cestovného ruchu, kultúry a umenia, vedy a techniky, politiky a podnikania. Taktiež bol vypracovaný model mladého aktívneho lídra s jednotlivými osobnostnými, odbornými, metodickými, sociálnymi kompetenciami a skúsenosťami. Rozobrané boli aj susedné štáty (Poľsko, Maďarsko) – ich kultúra, plusy, symboly a typické jedlá. Večer prebehlo školenie vo WordPresse a spravovaní stránky vznikajúcej organizácie Generation We.

Ďalší deň začal SWOT analýzou organizácie, vďaka ktorej boli zhodnotené jej možnosti a navrhnutý plán aktivít Generation We na obdobie 2016/2017. Následne si mladí lídri vyskúšali konferenciu ako prednášajúci, kde zhodnotili možnosti financovania projektov organizácie, možných partnerov v Košickom a Prešovskom kraji a na Zakarpatskej Ukrajine. Taktiež mali za úlohu upraviť logo vlastnými fotografiami a vysvetliť jeho význam ostatným lídrom. Po týchto aktivitách zhodnotili meeting a pokračovali v dobrovoľnom programe – návšteve Spišskej Kapituly a večernej prehliadke Spišského Hradu.

Posledný deň meetingu sa účastníci premiestnili do mesta Prešov, navštívili jeho centrum a pamiatky. Obedom sa ukončil Slovensko – ukrajinský mládežnícky meeting a obe strany odišli domov.

Celkovo bol prvý cezhraničný meeting organizácie Generation We veľmi efektívny,  všetci zúčastnení tvrdo pracovali, sú plní nadšenia a plánov na najbližšie obdobie
v Generation We.

Autor: Nati

Foto: Vili

IMG_0824

IMG_0852

IMG_0832

IMG_0889

IMG_0944

IMG_0951

IMG_0989

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *